U bevindt zich hier

 
studeren met een functiebeperking

studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt goed gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al drie jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.


Veel begeleiding

De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt dan ook goed gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) scoort Tio op alle onderdelen hoger dan het gemiddelde en krijgt Tio het hoogste totaaloordeel.


Hieronder vind je meer informatie over:

Ranglijst functiebeperkingen

Tio staat wederom op 1 in de ranglijst voor wat betreft studeren met functiebeperkingen. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle andere hogescholen in Nederland. Uiteraard is Tio trots op dit mooie resultaat en op de waardering die de studenten geven aan de persoonlijke begeleiding.


Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen.


Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie. De punten waarop hogescholen beoordeeld zijn, zijn: voorlichting, intake, hulpmiddelen, aanpassingen in het onderwijs, begrip bij docenten, kennis van docenten en begeleiding. Tio scoort gemiddeld over alle onderdelen het hoogst.


CHOI over Hogeschool Tio: “Bij de kleine hogescholen vinden we de echte uitblinkers: instellingen die van de studenten met een functiebeperking een dikke 7 krijgen. Dit zijn twee particuliere hogescholen (Hogeschool Tio en IVA).” Tio krijgt de meeste punten voor hulpmiddelen, voorlichting en begeleiding.Bron: CHOI "Studeren met een handicap" gebruikerstoets, 2015

Bron: CHOI Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014

Bron: CHOI "Studeren met een handicap", De tiende gebruikerstoets, 2013


Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.


De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)


Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.


Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren


De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.

Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.