1. Home
 2. Nieuws
 3. Aangepaste maatregelen in relatie tot corona

Aangepaste maatregelen in relatie tot corona

Hogeschool Tio volgt nauwlettend de richtlijnen van het RIVM, GGD en de Rijksoverheid. Hieronder vind je meer informatie over de genomen maatregelen.

Als onderwijsinstelling doet Tio er alles aan om studenten zo goed mogelijk onderwijs te blijven bieden. Zo volgen studenten vanaf dag 1 de lessen online en kunnen bijvoorbeeld tentamens en luister- en deeltoetsen online gemaakt worden.
Ook de overheid neemt maatregelen voor het onderwijs, de maatregelen en het advies van de Rijksoverheid vind je ook op deze pagina.

Kleinschalige open dagen op de vestiging

De open dagen op de vestigingen gaan door in kleinschalige setting; natuurlijk helemaal coronaproof. Kijk voor een open dag in jouw regio:

Online voorlichting

Online open dagen

Naast kleinschalige open dagen op de vestiging biedt Hogeschool Tio ook online open dagen aan. Er wordt per studierichting een online open dag aangeboden, dus meld je aan en kijk mee!

Online persoonlijk/financieel gesprek

Je kunt ook online, in een persoonlijk gesprek, al je vragen rondom het studeren op Tio stellen. En heb je vragen over de betaalbaarheid van een Tio-opleiding, vraag dan een online financieel gesprek aan.
Je kunt aangeven of je met een student, docent, of een studiecoach wilt spreken. En hoe: via Whatsapp, FaceTime, Skype of bellen, je zegt het maar!

Informatie voor hbo-studenten

Vanaf september weer les op de vestiging

Tio staat voor kleinschalig en persoonlijk onderwijs. Daarom kan Tio per september weer gewoon lessen aanbieden op de vestigingen conform alle richtlijnen. Dit draagt bij aan het persoonlijke contact en het studieplezier. Per vestiging wordt maatwerk geleverd binnen de mogelijkheden die de overheid heeft gepresenteerd.

Online lessen per 16 maart

Donderdag 12 maart 2020 is, voorafgaand aan het Kamerdebat, per kamerbrief van de minister voor Medische Zorg en Sport het volgende advies gecommuniceerd voor Hogescholen en Universiteiten: ‘We roepen universiteiten en hogescholen daarom op om in ieder geval tot 6 april alleen nog onderwijs op afstand te geven.’ De Vereniging Hogescholen heeft dit advies direct opgevolgd.

Online lessen

Tio heeft gehoor gegeven aan dit advies. Per maandag 16 maart worden alle lessen online aangeboden. De vestiging is wel open gedurende roostertijden. De lessen voor hbo-studenten vinden dus online plaats en studenten hoeven hiervoor niet op de vestiging te zijn. De online lessen vinden plaats via Blackboard Collaborate. 

Aankondiging maatregelen i.v.m. coronacrisis

 • Vrijdag 20 maart 2020, is er een brief en e-mail verzonden naar de studenten en ouders over de maatregelen die Hogeschool Tio heeft getroffen voor na dit semester. 
 • Vrijdag 27 maart 2020 hebben alle studenten een e-mail ontvangen over het (zonder studievertraging) voortzetten van hun studie tijdens de coronacrisis. Hierin staat informatie over stages, extra online lessen, minor study abroad, extra mogelijkheden, tentamens en afstuderen.

Informatie voor mbo-studenten

Vanaf september weer les op de vestiging

Tio staat voor kleinschalig en persoonlijk onderwijs. Daarom kan Tio per september weer gewoon lessen aanbieden op de vestigingen conform alle richtlijnen. Dit draagt bij aan het persoonlijke contact en het studieplezier. Per vestiging wordt maatwerk geleverd binnen de mogelijkheden die de overheid heeft gepresenteerd.

Online lessen per 16 maart

Vrijdagavond 13 maart 2020 is Tio op de hoogte gesteld van het advies, dat de MBO Raad in overleg met het ministerie van OCW en de andere sectorraden en werknemersorganisaties in het mbo het volgende heeft afgesproken: ‘afgesproken is dat scholen de ruimte krijgen om onderwijs ook op een andere manier aan te bieden dan op locatie.’ 
Tio heeft daarop besloten haar beleid voor de mbo-studenten per direct aan te passen. Per maandag 16 maart worden alle lessen online aangeboden. 

Online lessen

Tio heeft gehoor gegeven aan dit advies. Per maandag 16 maart worden alle lessen online aangeboden. De vestiging is wel open gedurende roostertijden. De lessen voor mbo-studenten vinden dus online plaats en studenten hoeven hiervoor niet op de vestiging te zijn. De online lessen vinden plaats via Blackboard Collaborate. Studenten hebben een handleiding ontvangen hoe zij de de lessen via Blackboard Collaborate kunnen volgen.

Mocht er in de aankomende lessen een presentatie, deeltoets, mondeling of vaardigheidstoets gepland staan en kan de student niet fysiek aanwezig zijn, dan hoort de student in de komende weken van de docent hoe dit wordt opgelost. 

Leerplicht

Als de student leerplichtig is dient hij/zij deel te nemen aan de (online) lessen die door Tio worden aangeboden, uitgezonderd wanneer je enige vorm van Corona-gelieerde klachten hebt. ‘Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). Heeft uw kind last van verkoudheid, hoesten of koorts (>38 graden)? Dan is het advies om u uw kind ziek te melden op school’.

Aankondiging maatregelen i.v.m. coronacrisis

 • Vrijdag 20 maart 2020, is er een brief en e-mail verzonden naar de studenten en ouders over de maatregelen die Hogeschool Tio heeft getroffen voor na dit semester. 
 • Vrijdag 27 maart 2020 hebben alle studenten een e-mail ontvangen over het (zonder studievertraging) voortzetten van hun studie tijdens de coronacrisis. Hierin staat informatie over stages, extra online lessen, tentamens, extra mogelijkheden en doorstromen.

Nieuws / advies vanuit de Rijksoverheid

Versoepeling vanuit DUO voor studenten en terugbetalers

DUO wil studenten en oud-studenten helpen die door het coronavirus in (financiële) problemen komen. Bijvoorbeeld door het onverwacht wegvallen van inkomen. Kom je in de problemen? Kijk dan eerst of je alle mogelijkheden al kent.

Mogelijkheden voor studiefinanciering

 • Als u nog niet maximaal leent, kunt je (tijdelijk) je lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
 • Misschien kun je nu een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
 • Heb je een aanvullende beurs en daalt het inkomen van je ouders in 2020? Dan kunnen je ouders verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijg je dan een hogere aanvullende beurs.
 • Ben je een hbo-student, dan kun je extra lenen voor het collegegeld: het collegegeldkrediet.

Mogelijkheden voor terugbetalen studieschuld

Bron: duo.nl

Extra lenen bij DUO

Ben je als student je bijbaan kwijtgeraakt door de coronacrisis en kan je moeilijk rondkomen, dan is er de mogelijkheid om extra geld te lenen bij DUO. Ook als je al maximaal leent en je kunt alsnog niet rondkomen, dan kan je een extra lening aanvragen.

Aanvragen doe je zo

Je kunt maximaal € 600,- per maand extra lenen voor de maanden maart, april en mei 2020. Wil je hiervan gebruik maken? Neem dan telefonisch contact op met DUO en licht je persoonlijke situatie toe. DUO wil exact weten waar je de extra lening voor nodig hebt, dus zorg ervoor dat je van tevoren een overzicht hebt gemaakt van je inkomsten en geplande uitgaven.

Terugbetalen

Net als de gewone lening, los je deze extra lening af na afronding van je opleiding. Het gaat mee in de huidige terugbetaalregeling. 

Hbo-studenten mogen langer reizen

Hbo-studenten die vanwege het coronavirus niet naar hun hogeschool kunnen, mogen drie maanden langer blijven reizen met hun ov-studentenkaart. Dat heeft het ministerie van Onderwijs 14 april 2020 bekendgemaakt.
De kaart loopt automatisch drie maanden langer door nadat de periode waarin studenten recht hebben op gratis reizen is verstreken. Hbo-studenten hebben officieel maximaal 5 jaar recht op het studentenreisproduct.

Voor mbo-studenten geldt deze verlenging niet, omdat zij maximaal 7 jaar gebruik kunnen maken van hun ov-studentenkaart.

Algemene informatie

De afgelopen weken heeft de uitbraak van het Coronavirus wereldwijd voor veel vragen en opschudding gezorgd, en afgelopen week is het Coronavirus ook in Nederland opgedoken. Tio houdt de ontwikkelingen van het virus goed in de gaten en neemt indien nodig maatregelen. Leidend zijn hierbij de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het advies van de lokale GGD.

Enkele belangrijke vragen en antwoorden:  

Wanneer heb je kans op het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
Het RIVM adviseert: als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe Coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus. Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD als je:

 • koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid);
 • en de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus (bekijk de verspreidingskaart):
  - China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan),
  - Singapore,
  - Zuid-Korea,
  - Iran,
  - enkele gemeenten in Italië: Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto);
 • of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Wat kan ik doen om verspreiding te voorkomen?
RIVM: de belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

Was je handen regelmatig
Was je handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes
Gebruik papieren zakdoekjes

Voel je je ziek (hoesten, niezen, koorts), bel dan direct je huisarts en ga die dag niet naar school / buiten. Sluit eerst uit dat het mogelijk om het Coronavirus gaat alvorens je weer naar school gaat of andere openbare gelegenheden bezoekt.

Waar kunnen Nederlandse studenten in het buitenland terecht als ze hulp nodig hebben?
Ben je Tio-student en zit je al in het buitenland of heb je vragen? Dan kun je altijd terecht bij je studiecoach of het International Office van Tio: internationaloffice@tio.nl. Tevens kun je contact opnemen met je eigen reisverzekeraar. Eventueel is ook de Nederlandse ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.

Lees ook: Studenten en docenten zijn tevreden over de eerste dag van online lessen

Op welke websites vind ik meer informatie?
Ministerie van Buitenlandse Zaken – Reisadvies
RIVM Q&A over Coronavirus