1. Home
  2. Over Tio
  3. "Meest tevreden studenten bij Tio"

"Meest tevreden studenten bij Tio"

Dat gaan we vieren! Wederom hebben de hbo-opleidingen op het gebied van hotel-, eventmanagement, toerisme en business van Hogeschool Tio het hoogste totaaloordeel behaald in het onderzoek Beste studies van Elsevier. Studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten geven in Beste studies aan hoe tevreden zij zijn over hun opleiding. En bij Tio zijn de studenten dus heel tevreden.


Subonderdelen

Studenten van de opleiding Hotel- en Eventmanagement zijn zeer tevreden over de inrichting van de opleiding, faciliteiten en toetsing. De toerismestudenten van de opleiding Internationaal Toeristisch Management zijn zeer te spreken over de inrichting van de opleiding, de docenten met uitvoerige praktijkervaring en de toetsing. Bij International Business Management zijn de studenten overall heel erg tevreden, erg hoge beoordeling. Ze zijn het meest tevreden over de faciliteiten en de toetsing.
Bij Tio studeren tevreden studenten. De Tio-studenten zijn zeer tevreden over alle onderdelen, zoals je in onderstaande resultaten kan zien.


Meest tevreden studenten

De aandacht die Tio besteedt aan kwaliteit heeft weer tot een mooi resultaat geleid. Na de Nationale Studenten Enquête, Keuzegids, Onderwijsinspectie en ranglijst ‘studeren met functiebeperkingen’, behaalt Tio opnieuw de hoogste totaaloordelen in Beste Studies van de Elsevier.


Bron: bestestudies.elsevier.nl


Hotelschool


Toerisme

Vergelijking Internationaal Toeristisch Management (Hogeschool Tio), Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie (NHTV) en Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs.


Vergelijking Internationaal Toeristisch Management (Hogeschool Tio), Vitaliteitsmanagement & Toerisme (Hogeschool Zeeland) en Vrijetijdsmanagement.


Business

Vergelijking Internationaal Business Management (Hogeschool Tio) en International Business and Management Studies.


Vergelijking Internationaal Business Management (Hogeschool Tio) en International Business and Management Studies.


Vergelijking Internationaal Business Management (Hogeschool Tio), Business Management (HU), Business Studies (Inholland), Business Administration in Fashion (TMO) en International Business.


De getallen in het overzicht zijn percentages die weergeven hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn.