1. Home
  2. Particulier onderwijs
  3. Vakkenpakket hbo

Vakkenpakket voor hbo

Hogeschool Tio wil zich primair onderscheiden met persoonlijk, excellent en ondernemend onderwijs en de mogelijkheid om het diploma in korte tijd te behalen.

Branchegericht en actueel

De praktijk en de branche staan binnen alle onderdelen van het studieprogramma centraal. In samenwerking met de branche zijn landelijke competentieprofielen opgesteld, welke als basis dienen voor de lesprogramma’s. Door de goede samenwerking van Tio met de beroepspraktijk, worden actuele ontwikkelingen snel doorgevoerd in het curriculum.

Van vakgericht naar integraal

Binnen de opleidingen vindt kennisverwerving binnen de deelvakken plaats. Toetsing via mondelinge en schriftelijke tentamens speelt hierbij een grote rol. Daarnaast bestaat het curriculum uit vakoverstijgende projecten, praktijkopdrachten en het doen van onderzoek. Hiermee wordt de samenhang tussen de vakgebieden duidelijk.

Van begeleid naar zelfstandig studeren

Binnen de opleidingen wordt overwegend gewerkt in de vorm van klassikale lessen, werkcolleges, projecten en practica. Naarmate de opleidingen vorderen, wordt de intensiteit van de projecten, stages en praktijkopdrachten groter. De student gaat dan vaker in een praktijkomgeving aan de slag en wordt uitgedaagd om zelfstandig een oordeel te vormen.

Vakkenpakket hbo-opleidingen: