1. Home
 2. Studeren bij Hogeschool Tio
 3. mbo-studiefinanciering

Studeren bij Hogeschool Tio 

Mbo-studiefinanciering

Het volgen van een mbo-opleiding bij Tio loont. Het is een goede investering in je toekomst. Hogeschool Tio biedt particuliere opleidingen aan. Doordat het een particuliere opleiding is, ligt het lesgeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en  betere begeleiding.
De aandacht die Tio besteedt aan de kwaliteit van het onderwijs resulteert in tevreden studenten. We laten je hieronder zien hoe je deze studie kunt betalen.

Opleidingskosten

Onderstaande opleidingskosten zijn de kosten voor het eerste studiejaar. 

Opleidingskosten per jaar

Studiejaar 2022-20231-2

Studiejaar 2023-2024

Collegegeld3-4-5

€ 20.900,-

€ 22.250,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 95,-

€ 95,-

Totaal eerste studiejaar

€ 20.995,-

€ 22.345,-

 1. Een inschrijving start 1 augustus 2022 of 1 januari 2022.
 2. De opleidingskosten worden jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd.
 3. Collegegeld inclusief studiemateriaal, examen- en tentamengeld en projecten.
 4. Een verlengde inschrijving kost € 500,- per tentamenvak/praktijkopdracht per collegejaar.
 5. Het wettelijk lesgeld van € 1.216,-, voor studenten van 18 jaar en ouder, hoeft voor het particuliere onderwijs van Tio niet betaald te worden.

Financiering van de opleiding

Er zijn meerdere mogelijkheden om het collegegeld van Tio te financieren:

De mogelijkheden, en andere punten zoals keuzevakken, annuleren en prijsgaranties, worden hieronder toegelicht.

Studiefinanciering

Als mbo-student kun je ruim € 7.700,- tot € 10.400,- per jaar aan studiefinanciering ontvangen. De mbo-studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct.
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode augustus-december 2022. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Mbo-studiefinanciering

De mbo-opleidingen vallen onder de tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering. Vanaf de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag, heb je recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, studentenreisproduct, aanvullende beurs en een lening. De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Basisbeurs en aanvullende beurs

Basisbeurs

De hoogte van de basisbeurs hangt af van je woonsituatie; de beurs voor thuiswonenden bedraagt € 88,48 per maand en die voor uitwonenden € 288,77 per maand.

Aanvullende beurs

Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, kun je (afhankelijk van het inkomen van de ouders) een aanvullende beurs aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal € 364,42 per maand voor een thuiswonende student en € 387,78 per maand voor een uitwonende student. Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan is de aanvullende beurs € 103,25 lager.
In het nieuwe studiejaar (per 1 augustus) kun je dan in aanmerking komen voor de volledige aanvullende beurs. 

Lening € 2.313,- tot € 6.966 per jaar

In het middelbaar beroepsonderwijs mag je € 192,76 per maand bijlenen naast de basisbeurs en de aanvullende beurs. Heb je geen recht op een aanvullende beurs, dan mag je ook de hoogte van de aanvullende beurs bijlenen.

Voorwaarden lening bij DUO

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2022 vastgesteld op 0%, je betaalt op dit moment dus geen rente over je studielening. Het rente­percentage verandert jaarlijks. Na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint 2 kalenderjaren na beëindiging van de studie en duurt maximaal 15 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen. 

Studentenreisproduct

Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Hiermee kun je gratis of met korting reizen in het openbaar vervoer. Ook mbo-studenten jonger dan 18 hebben recht op het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Als je binnen 10 jaar het diploma haalt, dan wordt het studentenreisproduct omgezet in een gift.

Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 104,42 in plaats van het studentenreisproduct.

Jonger dan 18

Als je jonger bent dan 18 kom je in aanmerking voor het studentenreisproduct en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders. 

Studiefinanciering aanvragen

Je kunt studiefinanciering aanvragen via duo.nl – Mijn DUO. Zorg ervoor dat je 2-3 maanden voordat de opleiding begint de studiefinanciering aanvraagt. Alvorens je studiefinanciering kunt aanvragen heb je een DigiD nodig. Vraag een DigiD met sms-controle aan. Je krijgt na je aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens. 

Let bij het aanvragen van studiefinanciering op onderstaande punten:

 • Kies bij middelbaar beroepsonderwijs: beroepsopleidende leerweg.
 • Kies bij ‘je staat ingeschreven als’ voor: middenkaderopleiding: niveau 4.
 • Selecteer jouw opleiding bij 'Zoek uw opleiding of kies uit de lijst' 
 • Kies voor startdatum ‘anders’ met de datum ’1 januari 2022’ (voor januari-instroom) of ’1 augustus 2022’ (voor septemberinstroom).

De rest van de vragen wijst zich vanzelf. Je krijgt vervolgens een bevestiging van jouw aanvraag, controleer de gegevens, als de informatie klopt druk dan onderaan de pagina op ’akkoord’.

Zorgtoeslag aanvragen

Ben je 18 jaar of ouder en is je inkomen lager dan € 31.998,- per jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is maximaal € 111,- per maand, bij een inkomen lager dan € 22.000,-. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.

Langer studiefinanciering in bijzondere gevallen

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Er zijn 2 situaties waarin je recht hebt op 1 jaar langer studiefinanciering:

 1. Door een chronische ziekte kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.
 2. Door een handicap kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.

Één jaar langer studiefinanciering betekent een jaar langer recht op de basisbeurs, een eventuele aanvullende beurs, studentenreisproduct en lening. De regels blijven hetzelfde: als je je diploma niet binnen 10 haalt, moet je ook het extra jaar aan studiefinanciering terugbetalen. 

Ouder dan 30?

Als je ouder dan 30 bent en je wilt een mbo-opleiding (voltijd bol-opleiding) volgen, dan heb je geen recht meer op de reguliere studiefinanciering.

Echter, vanaf studiejaar 2017-2018 is er toch de mogelijk om bij DUO geld te lenen voor betaling van je lesgeld: het Levenlanglerenkrediet.
Het levenlanglerenkrediet voor een mbo-opleiding bij Tio bedraagt maximaal € 6.080,- per jaar (5x het wettelijk lesgeld) en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen. Je kunt het levenlanglerenkrediet krijgen voor de (nominale) duur van de opleiding. Voor meer informatie en voor de voorwaarden, zie duo.nl

Meer informatie

Mbo4-prestatiebeurs

Voor de mbo4-opleidingen van Tio val je als mbo-student onder de prestatiebeurs. Je studiefinanciering wordt uitbetaald in de vorm van een lening. Als je binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt de lening (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) omgezet in een gift.

Voor de mbo4-opleidingen van Tio val je als mbo-student onder de prestatiebeurs. Je studiefinanciering wordt uitbetaald in de vorm van een lening. Als je binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt de lening (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) omgezet in een gift.

Wettelijk lesgeld

Tio is een particuliere organisatie. Het wettelijk lesgeld van € 1.216,-, dat studenten ouder dan 18 jaar moeten betalen, komt te vervallen.

Meer informatie

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een studie bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.

Tegemoetkoming in studiekosten onder 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 kom je in aanmerking voor het studentenreisproduct en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Tegemoetkoming in studiekosten

Indien je als student een mbo-opleiding gaat volgen bij Tio en jonger is dan 18 jaar dan kunnen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen.

Vanaf 1 augustus 2015 krijgen ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebondenbudget. Dit bedrag vervangt de tegemoetkoming ouders van DUO. De tegemoetkoming in de schoolkosten is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen van de ouders.
Het kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgen je ouders naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, hoeveel kinderen je ouders hebben en de leeftijd van de kinderen.

Voor gedetailleerde informatie kijk op kindgebondenbudget op de website van de belastingdienst.

Starten zonder startkapitaal

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de opleiding te financieren via VDZ. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen jij of je ouders bij VDZ een lening aanvragen. De bank betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. Aangezien het collegegeld ineens wordt betaald, wordt er door Tio een korting van € 350,- verleend.

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de opleiding te financieren via VDZ. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen jij of je ouders bij VDZ een lening aanvragen. VDZ betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. 

Over VDZ

VDZVDZ heeft meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren en bemiddelen van financieringen. Voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld een opleiding bij Tio, zijn maatwerk oplossingen ontwikkeld. VDZ stelt het klantbelang centraal.
VDZ werkt samen met diverse banken, maar is zelf onafhankelijk. Ieder huishouden heeft echter zijn eigen financiële 'karakter'. U kan daarom een advies op maat verwachten over het VDZ - Tio betaalplan.

Tio-betaalplannen

Speciaal voor de Tio-opleidingen biedt VDZ financieringsmogelijkheden. Deze financieringen sluiten aan bij het karakter en duur van de opleidingen. 
Onderstaand zijn voorbeelden om de studiekosten te financieren verwerkt. Er zijn echter (veel) meer mogelijkheden. Zo kunt u denken aan het meefinancieren van excursies, extra vakken of schoolbenodigdheden. Ook vindt VDZ het verstandig om de gemiddelde studiekosten per maand mee te nemen in het advies. Investeren in een Tio-opleiding wordt zo verantwoord.

Uitgaven


Tio-collegegeld1 1e studiejaar

€ 20.900,-

 1. inclusief studiematerialen, exclusief keuzevakken, -talen en introductiedagen.

Persoonlijke lening

Kenmerken van een persoonlijke lening zijn:

 • Boetevrij aflossen
 • Geen mogelijkheid tot opname
 • Vaste rente

Persoonlijke lening

1 jaar

2 jaar

Kredietlimiet

€ 20.900,-

€ 41.800,-

Effectieve rente op jaarbasis1

4,1%

3,6%

Maandbedrag 
 (o.b.v. 60 maanden)

€ 385,14

€ 761,21

Totale prijs van het krediet (60 maanden)

€ 23.108,40

€ 45.672,60

Maandbedrag (o.b.v. 120 maanden) (max. looptijd)

€ 211,85

€ 414,17

Totale prijs van het krediet (120 maanden)

€ 25.422,00

€ 49.700,40

 1. Het rentepercentage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; uw inkomsten, uitgaven, overige financieringen, uw gezinssituatie en eventuele andere leningen die u hebt gehad en het nieuw te financieren bedrag. Het is mogelijk dat het percentage afwijkt van wat hierboven wordt genoemd.

Een optie is om gebruik te maken van een persoonlijke lening. Een opleiding volgen is een investering in je toekomst, daar kan een lening met een lange looptijd goed bij aansluiten. Dit zorgt voor een lage maandlast. Na het afronden van de opleiding kan deze naar wens worden aangepast. Sneller aflossen zorgt voor een uiteindelijk kortere looptijd. De maandlasten stijgen dus, indien de klant hiervoor kiest, na afloop van de opleiding.

Meer weergevenMinder weergeven

Doorlopend krediet

Kenmerken van een doorlopend krediet zijn:

 • Boetevrij aflossen
 • Mogelijkheid tot opname (t/m het 3e jaar van de looptijd)
 • Variabele rente

Doorlopend krediet

1 jaar

2 jaar

Kredietlimiet

€ 20.900,-

€ 41.800,-

Effectieve rente op jaarbasis1

4,7%

4,5%

Looptijd Tio-betaalplan (theoretisch)

78 maanden

77 maanden

Maandbedrag (o.b.v. 1,5% van het kredietlimiet)

€ 313,50

€ 627,00

Totale prijs van het krediet

€ 24.183,14

€ 48.036,10

 1. Het rentepercentage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; uw inkomsten, uitgaven, overige financieringen, uw gezinssituatie en eventuele andere leningen die u hebt gehad en het nieuw te financieren bedrag. Het is mogelijk dat het percentage afwijkt van wat hierboven wordt genoemd.

Lening op maat

Tevens is er de mogelijkheid een concept op maat te maken in samenspraak met de student en/of ouders. Als de student minderjarig is, zullen de ouders de financiering aangaan. Minderjarige studenten mogen van overheidswege geen financiële verplichtingen aangaan. Het op maat gemaakte betaalplan houdt onder andere rekening met de gewenste maandtermijn en looptijd van de financiering.

Meer weergevenMinder weergeven

Lening aanvragen

Om in aanmerking te komen voor het VDZ - Tio-betaalplan zijn er acceptatierichtlijnen opgesteld voor de aanvrager(s). Bij het aangaan van een financiering krijgt VDZ graag de beschikking over enkele documenten. Hierover wordt je door VDZ uiteraard geïnformeerd.  

Contact

Heeft u verdere vragen of wenst u een vrijblijvende offerte aan te vragen? Dan kunt u contact opnemen met VDZ via onderstaande contactgegevens. VDZ kan u ook contact met u opnemen via onderstaande button:

Contactgegevens

Hazenweg 110
7556 BM  Hengelo
074 - 377 11 75
tio@vdz.nl

VDZ is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur.

Door wie wordt de opleiding betaald?

25% van de mbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de hbo-studenten die de afgelopen 2 jaar gestart zijn met een mbo-opleiding bij Tio.

Door wie wordt de opleiding betaald - mbo

Voor de mbo-fasttrackstudenten ligt dit percentage hoger; 58% betaalt de studie (deels) zelf.

Door wie wordt de opleiding betaald - mbo fasstrack

Bron: Enquête onder nieuwe studenten afgelopen 2 jaar.

Hoe kan ik de opleiding betalen? (betalen in termijnen)

Je kunt het collegegeld en de keuzevakken op de volgende manieren betalen:

 • In 1x betalen; vóór 1 augustus 2022 (1 januari 2022 - januari-instroom) of binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • In 12 termijnen betalen (meerprijs € 350,-): € 1.780,83 per termijn.

Het collegegeld, de introductie en de keuzevakken worden omstreeks 1 juli 2022 (1 december 2021 - januari-instroom) apart gefactureerd. De facturatie vindt per e-mail plaats. 
Als je ervoor kiest in termijnen te betalen, is dat mogelijk via een machtiging voor automatische incasso op de vervaldata, zoals hieronder getoond:  

Vervaldata
September / Januari

Betaling ineens

12 termijnen

01-08-2022 / 01-01-2022

 


01-09-2022 / 01-02-2022


01-10-2022 / 01-03-2022


 

01-11-2022 / 01-04-2022


 

01-12-2022 / 01-05-2022


 

01-01-2023 / 01-06-2022


 

01-02-2023 / 01-07-2022


 

01-03-2023 / 01-08-2022


 

01-04-2023 / 01-09-2022


 

01-05-2023 / 01-10-2022


 

01-06-2023 / 01-11-2022


 

01-07-2023 / 01-12-2022


 

01-08-2023 / 01-01-2023


 

Let op: De betaling ineens gaat niet via een machtiging, maar maak je zelf over aan Hogeschool Tio.

Financieringsvoorbeeld

Een mbo-student (≥18 jaar, thuiswonend) heeft studiefinanciering aangevraagd en betaalt in 12 termijnen. In bijgaand schema staat aangegeven hoeveel kapitaal er nodig is om te kunnen studeren aan een mbo-opleiding van Hogeschool Tio. Dit benodigd kapitaal is te financieren via VDZ. Na augustus is het collegegeld aan Tio voldaan.

Opleidingskosten1

Studiefinanciering

Eigen kapitaal / lening

12 termijnen x € 1.770,83

(1 september t/m 1 augustus)

12 termijnen x € 636,94

(24 augustus t/m 24 juli)

12 x € 1.133,89

Totaal € 21.250,-

Totaal € 7.643,28

Totaal € 13.606,72

 1. Dit betreft de termijnbetaling exclusief eventuele keuzevakken. De keuzevakken kunnen in dezelfde termijnen betaald worden als het collegegeld.
 2. Studiefinanciering mbo thuiswonen (basisbeurs, aanvullende beurs + lening = € 636,94). De eerste studiefinanciering ontvang je rond 24 augustus. 

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Onderstaande vakken zijn optioneel en dus geen verplichting.

Optioneel

Studiejaar 2022-2023

Extra vreemde taal1

€ 350,-

Huiswerkbegeleiding

€ 0,-

Introductiedagen

€ 275,-

 1. Prijs per semester. Afhankelijk van je vooropleiding en taalniveau wordt bekeken of je de taal 1 of 2 semesters moet volgen.

Wat kost studeren?

Aan welke uitgaven moet je denken als je gaat studeren? Onderstaand vind je een schatting van de kosten die je kunt verwachten als je gaat studeren. De kosten verschillen uiteraard voor studenten die thuis blijven wonen en studenten die op kamers gaan.

Gemiddelde studiekosten per maand

Collegegeld

€ 1.771,-

Studieboeken

inbegrepen

Huur

€ 426,-

Internet en tv

€ 25,-

Boodschappen

€ 173,-

Vervoer (naast studentenreisproduct)

€ 72,-

Ontspanning, uitgaan en sport

€ 124,-

Kleding en schoenen

€ 53,-

Zorgverzekering*

€ 115,-

Inboedelverzekering

€ 5,75

Aansprakelijkheidsverzekering

€ 2,50

Telefoon

€ 19,-

Activiteiten studentenvereniging

€ 10 - 20

Bron: nibud.nl

Gemiddelde kamerhuur per stad

Amsterdam

€ 611,-

Eindhoven

€ 436,-

Enschede

€ 355,-

Groningen

€ 414,-

Hengelo

€ 305,-

Rotterdam

€ 515,-

Utrecht

€ 474,-

* Zorgtoeslag
Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Vergeet dan ook niet om zorgtoeslag aan te vragen. Is je inkomen lager dan € 31.998,- per jaar dan heb je recht op zorgtoeslag.

Prijzen en prijswijzigingen

 1. Betalingsverplichting. Bij het aangaan van de Studieovereenkomst ontstaat de verplichting voor de Student om de volledige Opleidingskosten voor alle Studiejaren te betalen. Deze verplichting is onvoorwaardelijk. De verschuldigdheid van de Opleidingskosten is niet afhankelijk van het daadwerkelijk volgen van onderwijs, het verstrijken van de tijd of van welke voorwaarde dan ook.
 2. Facturatie. Tio brengt de Opleidingskosten per Collegejaar in rekening. Dit doet zij enkele maanden voor de start van het Collegejaar. Als Tio en de Student betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan zal de Student de termijnbetalingen uiterlijk voldoen op de overeengekomen uiterste betaaldata. Als er geen betaling in termijnen is overeengekomen, dan moet het verschuldigde bedrag in zijn geheel worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het Collegejaar.
 3. Betaaltermijn. De betaaltermijn voor alle overige bedragen is 14 dagen na factuurdatum.
 4. Toerekening betaling. Iedere betaling wordt toegerekend aan de oudste openstaande factuur, ongeacht een eventuele vermelding bij de betaling.
 5. Kosten studiemateriaal. De prijs voor het door Tio geselecteerde studiemateriaal is inbegrepen in het collegegeld. In sommige gevallen is dit studiemateriaal digitaal. Gebruikt een Student in dat geval liever een fysiek lesboek, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Niet in het collegegeld zijn inbegrepen: kosten gemoeid met aanschaf eigen materialen (laptop, kleding, pennen etc.), kosten gemoeid met stages, afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet inbegrepen.
 6. Indexering Collegegeld. Het Collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Om te voorkomen dat een Student tijdens zijn Opleiding wordt geconfronteerd met prijsschommelingen, geldt voor iedere Student als uitgangspunt het Collegegeld zoals dat is vastgelegd in de Studieovereenkomst. Dit overeengekomen bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%, verdere verhogingen zullen niet plaatsvinden. Voor doubleren en verlengde inschrijvingen gelden bijzondere regelingen, zie artikel 5.6 en 5.7.
 7. Prijs verlengde inschrijving. Als de Student zijn inschrijving voor een Opleiding wil verlengen, dan geldt als uitgangspunt de prijs van de verlengde inschrijving zoals die was tijdens de eerste voltijdinschrijving van de Opleiding die de Student wil verlengen. Die prijs wordt vervolgens geïndexeerd zoals beschreven in artikel 5 lid 5. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee Collegejaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het onderwijs op basis van de verlengde inschrijving wenst te volgen.
 8. Prijs doubleren. De prijs voor het voor de tweede keer volgen van een Studiejaar is gelijk aan 50% van het Collegegeld dat conform lid 6 verschuldigd zou zijn als de student zou zijn doorgestroomd naar het volgende Studiejaar.
 9. Prijs niet afhankelijk van volgen onderwijs. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

Helaas komt het soms voor dat een student zijn inschrijving moet annuleren, nog voordat zijn studie is begonnen. Daarom geven wij 14 dagen bedenktijd en kun je de inschrijving tot 1 juli kosteloos annuleren als je in september start. Als je in januari start, dan kun je tot 1 december kosteloos annuleren. Heb je het collegegeld al betaald? Dan krijg je dat terug.

Na 1 juli/1 december kun je de studieovereenkomst tussentijds beëindigen door deze formeel op te zeggen (via tio.nl/opzeggen). In de wet staat dat je dan een redelijk deel van het collegegeld moet betalen. Hoe hoog dat bedrag is, is bijvoorbeeld afhankelijk van het onderwijs dat je al hebt gevolgd.

Je kunt natuurlijk ook aan het einde van het collegejaar besluiten om te stoppen met de opleiding. Als je ons dit vóór 1 juli van het lopende collegejaar laat weten, dan hoef je het collegegeld voor het volgende jaar niet te betalen. Zeg je later op, dan ben je een redelijk deel van het collegegeld voor het volgende collegejaar verschuldigd.

De volledige regelingen en een opzegformulier vind je in onze algemene voorwaarden en op tio.nl/opzeggen.


Advies nodig?

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een opleiding bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.