Master of Business Administration Master

Algemene info en financiering

Je grenzen verleggen doe je door in het buitenland te gaan studeren. Een pre als je een internationale carrière ambieert. Niet alleen groeit je kennis op het gebied van onderzoeksvaardigheden, netwerken en cultuurverschillen, ook je talenkennis krijgt een flinke boost.

Duur van de master

Een aansluitende masteropleiding duurt na je Tio-bachelor één of twee jaar.

Toelatingseisen voor een master

De toelatingseisen verschillen per universiteit, maar over het algemeen is een Engelse toets vereist bij aanmelding voor een masteropleiding. Ook kunnen de (partner) universiteiten naast je Tio-bachelor aanvullende eisen stellen, zoals een assessment of een interview. Voor een wo-master moet je in Nederland in de regel een premaster volgen.

Instroommomenten

Bij veel masteropleidingen kun je twee keer per jaar instromen. Onder locaties staat aangeven hoe vaak en wanneer je kunt starten met de masteropleiding.

Onderwijstaal

Masteropleidingen worden in de regel in het Engels aangeboden.

Studiefinanciering

Ook voor een voltijdopleiding in het buitenland, kun je een Nederlandse studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering voor een studie in het buitenland noemt DUO ‘meeneembare studiefinanciering’. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen van studiefinanciering voor een voltijdopleiding in het buitenland:

  • Je moet voldoen aan de voorwaarden die ook gelden om in Nederland voor studiefinanciering in aanmerking te komen.
  • De opleidingen in het buitenland moeten van voldoende kwaliteit zijn, aan de hand van de algemene waarderingscriteria en de beschrijving van het onderwijssysteem kun je alvast een inschatting maken of je recht hebt op studiefinanciering in het land van je keuze.
  • Je mag geen studietoelage van een buitenlandse overheid ontvangen. Krijg je van een buitenlandse overheid (of een bekostigde universiteit of hogeschool) een vorm van financiering voor het volgen van je opleiding of voor je levensonderhoud? Dan heb je geen recht (meer) op Nederlandse studiefinanciering. Ook een vergoeding van je collegegeld of een tegemoetkoming in je levensonderhoud ziet DUO als een vorm van buitenlandse studiefinanciering.
  • Vraag de studiefinanciering minimaal 3 maanden van tevoren aan. DUO stuurt je aanvraag door naar het Nuffic ter beoordeling. Je ontvangt een bericht dat je studie in onderzoek is. Binnen acht weken krijg je schriftelijk bericht of de buitenlandse studie die je wilt gaan volgen, recht geeft op studiefinanciering.

Meer info

Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.